Wie zijn we ?

Wij hebben eigenlijk een heel eenvoudige missie: wij willen u graag heel erg goed helpen.
Wij gebruiken graag al onze mogelijkheden, expertise en ervaring om zo goed mogelijk aan uw hulpvraag tegemoet te komen.
U kan ervan op aan dat u van ons altijd gefundeerde en eerlijke informatie en advies krijgt.
Soms betekenent dat dat wij u zelf niet kunnen helpen: in dàt geval proberen wij u gericht door te verwijzen.

Om goed geholpen te kunnen worden, moet u als cliënt gemotiveerd zijn om het (revalidatie)traject aan te vatten.
Informatie en communicatie zijn hierbij sleutelwoorden.

Wij geven informatie en overleggen met u over de mogelijke te volgen trajecten om tot het beste resultaat te komen.

 “De combinatie van onze jobs houdt ons zeer alert in het streven naar de beste zorgen.
Wij volgen actief cursussen, bijscholingen en updates, en streven naar maximaal overleg, met elkaar,
maar ook met andere collega’s via peer reviews (LOK-K-groepen).”

 • Respiratoire kinesitherapie en revalidatie
 • Kine en coaching bij hyperventilatie/dysfunctionele ademhaling en spanningsproblematieken
 • Kinesitherapie, oefentherapie en coaching bij chronische en/of inwendige aandoeningen
 • Pre- en postnatale kinesitherapie
 • Ontwikkelingsstimulatie
 • Gecertificeerd KineCoach®

Linkedin

 • Respiratoire kinesitherapie en revalidatie
 • Kinesitherapie, oefentherapie en coaching bij chronische en/of inwendige aandoeningen
 • Musculoskeletale revalidatie en kinesitherapie
 • Pre- en postnatale kinesitherapie
 • Dry-needling

Linkedin

 • Respiratoire kinesitherapie en revalidatie
 • Kinesitherapie, oefentherapie en coaching bij chronische en/of inwendige aandoeningen
 • Musculoskeletale revalidatie en kinesitherapie

Linkedin