Welkom in onze gespecialiseerde praktijk voor kinesitherapie

KwEST (<queeste)

Revalideren gaat met vallen en opstaan, steeds zoekend naar het volgende evenwicht.

Bij KineKwest
 willen we u graag begeleiden in uw zoektocht (“queeste”) naar een gezond, pijnvrij en evenwichtig lichaam, én geest.

KineKwEST staat daarnaast voor

Kw aliteit
E venwicht
S hared decision making
T eam

Kwaliteit 
Wij bieden u met onze kinesitherapeutische opvolging een kwalitatieve begeleiding. 
Kwaliteit die we kunnen aanbieden door onze degelijke basisopleidingen, vervolgopleidingen en permanente bijscholingen, aangevuld met overleg met u en met elkaar, én onze opgebouwde ervaring. 
Evenwicht
Evenwicht is voor ons een sleutelwoord. 
Gezond en gelukkig kunnen zijn vraagt een goede balans tussen rust en activiteit, werk en privé, tijd voor jezelf en tijd voor een ander, het hart en het hoofd, het lichaam en de geest, stress en ontspanning, kennis en ervaring,  ...
Wij willen u helpen het evenwicht (terug) te vinden, zodat u weer optimaal kan groeien/revalideren/beter worden. 
Teamwerk
Als team van kinesitherapeuten streven we ernaar steeds gespecialiseerde zorg op maat te bieden voor elkeen die bij ons in behandeling is. Daartoe evalueren we constant, mét betrokkenheid van de cliënt (en/of de ouders/voogd), en sturen we bij waar nodig.

Indien nuttig, houden we graag contact met (uw) andere zorgverstrekkers en/of verwijzen we u door.
Bron: 3goedevragen.nl

Shared decision making 
Samen beslissen

Wij bespreken samen met u de mogelijkheden, de te verwachten resultaten, de mogelijke trajecten, ... 
We beslissen samen welke weg we inslaan.