Sara Bernaert

Als jongedame koos ik voor de opleiding kinesitherapie op basis van de mooie mix aan vakinhouden die de opleiding bood.
Kinesitherapie gaf en geeft mij een perfecte mix van exacte wetenschappen én menswetenschappen, van aandacht voor het lichaam én aandacht voor de geest, van zaken die moeten “van buiten geblokt” worden én het inzetten van relationele en sociale vaardigheden, van academische inzicht verwerven én het praktisch oefenen van (kinesitherapeutische) vaardigheden, etc…
Dit hielp en helpt mij in het steeds opnieuw zoeken naar nog een belangrijk evenwicht:
Die van zorgen voor jezelf (en zelfontplooiing) versus zorgen voor de ander (= de ander helpen zichzelf te ontplooien/te groeien/te revalideren).
De combinatie van mijn jobs maakt het mogelijk dit steeds opnieuw te mogen blijven doen. Dàt houdt me zo erg gemotiveerd!

Ik ben reeds van bij het afstuderen in 2005 werkzaam als zelfstandig kinesitherapeut (voorheen in een groepspraktijk in Gent) in de respiratoire en pediatrische kinesitherapie. Naast mijn basisdiploma kinesitherapie behaalde ik in 2008 een master na master in de kinesitherapie bij kinderen en jongeren.

Sinds afstuderen verdiep ik me via tal van opleidingen, én in de klinische praktijk, zeer intens in de respiratoire revalidatie en kinesitherapie. Het is in dit domein dat ik sinds 2011 als deeltijds lector betrokken ben bij onderwijs en onderzoek aan de opleiding Revalidatie en Kinesitherapie Ugent. Ik geeft bovendien regelmatig cursussen bij acrehab en lezingen voor collega’s rond deze materie.

Vanuit mijn interesse in de respiratoire kinesitherapie -die deel uitmaakt van de kinesitherapie bij “inwendige” aandoeningen- voelde ik de nood om mensen met chronische en/of inwendige aandoeningen beter te kunnen begeleiden in hun zoektocht naar een gezonder en evenwichtiger lichaam en geest.
Denk daarbij (onder andere) CVS, fibromyalgie, cardiale aandoeningen, revalidatie na oncologische processen, diabetes, …
Ik breidde en breid mijn kennis en ervaring elke dag verder uit, om vanuit de kinesitherapie, met als basis een holistische blik op de problematiek en in overleg met collega-zorgverstrekkers, deze mensen zo goed mogelijk te begeleiden.

Ik ben houder van 2 bijzondere beroepstitels erkend en uitgereikt door het agentschap zorg en gezondheid van de Vlaamse overheid, namelijk in de respiratoire kinesitherapie en in de pediatrische kinesitherapie.
Sinds kort mag ik mezelf ook KineCoach® noemen.

Daarnaast ben ik geaccrediteerd lid van de BVRK (Belgische Vereniging voor Respiratoire Kinesitherapie) en beschik ik over het kwaliteitslabel van Pro-Q-Kine (zie ook www.kinesitherapie.be en www.pqk.be ).

Ik ben ook toegewijd moeder van 3 kinderen: Liesje, Bastiaan en Marte. Ik probeer een gezond evenwicht te behouden tussen mijn zorgberoep, mijn gezin en mijn persoonlijke vrije tijd. Als dit lukt, ben ik super content!