Respiratoire kinesitherapie en revalidatie

Voor wie?

 • Voor iedereen die in het kader van luchtwegklachten/longproblematieken doorverwezen wordt naar de kinesitherapeut.
 • Voor mensen met chronische en/of steeds terugkerende luchtweginfecties, meestal met veel en/of vastzittend slijm. Soms ook bij acute zeer ersntige luchtweginfecties.
  Voorbeelden van diagnoses hier zijn mucoviscidose, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease), chronisch recidiverende luchtweginfecties, Primaire Ciliaire Dyskinesie, (geobjectiveerde) bronchiëctasieën, longontsteking/pneumonie, bronchitis, bronchorroe, etc…
 • Voor mensen die herstellen van thoraco-abdominale chirurgie. Dit kan gaan om longchirurgie (vb wegname van een (deel) van de long), maar ook bij elke andere chirurgische ingreep waarbij een insnede wordt gemaakt thv de thorax (ribbenkast) of het abdomen (buikregio) is ademhalingskine vaak aangewezen. Hier is het aan te raden ook vòòr de ingreep reeds enkele consultaties te nemen.
 • Voor mensen die fysiek erg inactief (geworden) zijn n.a.v. longproblematieken en nood hebben aan een geïndividualiseerd trainingsprogramma of bewegingscoach.
 • Voor mensen die te weinig “controle” hebben over eigen ademhaling, en daardoor in meer of mindere mate klachten en ongemakken ervaren die hun levenskwaliteit beïnvloeden. Vb.: hyperventilatie, afwijkend adempatroon, etc. . Vaak, maar niet altijd, hangt dit samen met een spanningsproblematiek.

Wat kan je verwachten van een behandeling?

 • De behandeling wordt afgestemd op de noden en de wensen (hulpvraag) van de patiënt! Bij de eerste behandeling(en) worden de  klachten van de patiënt in kaart gebracht. We gaan samen na welke beperkingen er door deze klachten ontstaan in het dagelijkse leven en welke impact dit heeft op de levenskwaliteit. We bespreken aan welke klachten/beperkingen we kunnen ‘werken’ en stippelen samen een handelingsplan uit.
 • Aandacht kan onder meer gaan naar sputumevacuatie (drainage, kwijtgeraken van slijmen), correct inhaleren van medicatie, thoraxmobilisatie (versoepelende oefeningen), bewegingscoaching, geïndividualiseerde trainingstherapie, ademhalingsbewustwording, ademhalingscontrole, ontspanning, etc…
  Meestal gaat het om een combinatie van meerdere uit deze lijst.

Meer weten?

Hier kan je enkele artikelen lezen over de respiratoire kinesitherapie, de ziektebeelden (bronchitis, bronchiolitis, luchtweginfectie, longontstekeing, etc) en de bronchiale drainagetechnieken.