Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale kinesitherapie

Bij de prenatale kinesitherapeutische behandelingen gaat enerzijds aandacht naar het zwangere lichaam zelf en anderzijds aandacht naar de voorbereiding op de naderende bevalling.

Postnatale kinesitherapie

Bij de postnatale kinesitherapeutische behandelingen helpen we bij het hersel van het lichaam na de zwangerschap en bevalling. Aandacht gaat hier in eerste instantie naar het herstel van de bekkenbodem. Dit is erg belangrijk ter preventie van incontinentie en/of mogelijke orgaanverzakkingen (blaas, baarmoeder, …). Eens de bekkenbodem voldoende versterkt is, komen o.a. ook buik- en rugspieroefeningen in de vorm van een geïndividualiseerd trainingsprogramma aan bod.

Wij hebben de kennis en de ervaring om een normaal verlopende perinatale (=voor en na bevalling) periode te begeleiden.
Wij helpen u na de bevalling bij het bevorderen van een optimaal herstel van uw lichaam, met inbegrip (en sterke focus op) versterking van de bekkenbodemspieren.
Echter, bij ernstigere of blijvende problematiek van de bekkenbodemspieren en bekkenomgeving sturen wij u door naar een kinesitherapeut met specialisatie pelvische reëducatie. We doen dat bijvoorbeeld bij blijvende ernstige verzwakking van de bekkenbodem, blijvende pijn, langdurig urineverlies, seksuele problematiek, verzakking, …