Ademhalingskinesitherapie voor baby’s en kinderen

  • Voor iedere baby die, of ieder kind dat, in het kader van longproblematieken doorverwezen wordt naar de kinesitherapeut.
  • In deze leeftijdsgroep zijn het voornamelijk de (soms heel jonge) baby’s, jonge en oudere kinderen die lijden onder chronische of steeds weerkerende luchtweginfecties die bij de kinesitherapeut terechtkomen.
    Mogelijke medische diagnoses kunnen hier zijn: Mucoviscidose, tracheomalacie, (RSV)bronchiolitis, bronchitis, longontsteking of pneumonie, bronchorroe, chronisch recidiverende luchtweginfecties, aanhoudende hoest, Primaire Ciliaire Dyskinesie, bronchiëctasieën, etc…
  • Wij begeleiden ook kinderen en adolescenten met ‘verkeerde’ of ‘afwijkende’ adempatronen die in min of meerdere mate klachten veroorzaken. Een dysfunctionele ademhaling ontstaat vaak -maar niet altijd- op basis van een onderliggende spanningsproblematiek. Wij zoeken samen met kind en ouder/voogd naar de oorzaken en pakken aan wat in onze mogelijkheden ligt.

Wat kan je verwachten van een behandeling?

De behandeling wordt afgestemd op de noden en de wensen (hulpvraag) van de jonge patiënt en de ouders/voogd. Bij de eerste behandeling(en) worden de problemen en de klachten van de baby/het kind in kaart gebracht. We gaan samen na welke beperkingen er door deze klachten ontstaan in het dagelijkse leven, en welke impact dit heeft op de levenskwaliteit van de baby/het kind én de ouders/voogd/broers en zussen. We bespreken aan welke klachten/beperkingen we willen en kunnen ‘werken’ en stippelen samen een handelingsplan uit. Speciale aandacht gaat naar een erg baby- en kindvriendelijke aanpak.

Aandacht kan onder meer gaan naar sputumevacuatie (drainage, kwijtgeraken van slijmen), correct inhaleren van medicatie, aanleren efficiënte neusspoelingen, thoraxmobilisatie (versoepelende oefeningen), bewegingscoaching, geïndividualiseerde trainingstherapie, ademhalingsbewustwording, ademhalingscontrole, ontspanning, etc… Meestal gaat het om een combinatie van meerdere uit deze lijst.

Wilt u meer weten?

Hier kan u enkele artikelen vinden over de respiratoire kinesitherapie, enkele ziektebeelden (bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, etc) en de bronchiale drainagetechnieken.